Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK

Algemene Informatie

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van mijn praktijk en voor de Privacyverklaring.

 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging F.A.G.T.Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten en de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
De F.A.G.T. heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en de toepassing van de natuurlijke geneeswijzen in zowel Nederland en Europa als daarbuiten. Ook hebben zij een duidelijke klacht- en tuchtrechtregeling ter bescherming van de consument. Zij eisen van hun therapeuten handhaving van hun kwaliteit door het verplicht stellen van bijscholingen.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

 

                                             

   

 

Klachten

Voor de wet WWKGZ ben ik via de FAGT aangesloten bij www.zorggeschil.nl  en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling en geschilleninstantie.
Als therapeut ga ik heel integer en professioneel om met mijn klanten en mijn vak. 
Het zou kunnen zijn, dat je hier niet helemaal tevreden over bent. Neem dan eerst contact op met mij en dan proberen we samen tot een oplossing te komen.
Komen we er samen niet uit, dan kun je de stappen volgen bij Quasir, https://quasir.nl/route-melding-klacht-client-zorgaanbieder/